Pelialan toimialaraportti The Finnish Game Industry Report 2022 on julkaistu

Neogames on julkaissut uusimman toimialaraportin.  Lue koko raportti täällä.

Suomen pelialan liikevaihto ylitti €3 mrd rajapyykin 2021. Myös vuosi 2022 vaikuttaa vahvalta.

 

Suomen pelialan yleiskuva on vuosien 2021 ja 2022 hyvin positiivinen lähes kaikilla mittareilla mitattuna. Alan liikevaihto kasvoi vuonna 2021 noin 3,2 miljardiin euroon. Kasvu edellisestä vuodesta oli yli 30 prosenttia. Neogamesin arvion mukaan myös vuonna 2022 liikevaihto näyttäisi pysyvän edellisen vuoden lukemissa, 3,2 miljardissa eurossa. Tulostakin on syntynyt, sillä vuonna 2021 alan liiketulos oli 0,9 miljardia euroa. Vuoden 2022 tulos ei ole vielä selvillä.

Näillä luvuilla Suomen peliala sijoittuu Euroopan viiden suurimman maan joukkoon ja on johtava mobiilipelien tekijä.

Osaajapulaa ja etätyötä

Suomen pelialan avainluvut 2022
Suomen pelialan avainluvut 2022

Suomalainen peliala on myös merkittävä ja jatkuvasti kasvava työllistäjä. Vuonna 2022 Suomen peliala työllisti ensimmäistä kertaa yli 4 000 henkeä Suomessa ja ulkomailla. Alan työntekijöiden kokonaismäärän arvioitiin vuoden 2022 lopussa olevan noin 4100 henkeä. Tekijöiden määrä on kasvanut noin viidellä sadalla vuoden 2020 lopusta.

Osaajapula on edelleen yksi alan suurimmista haasteista. Pelialan yritykset arvioivat työvoimatarpeen olevan n. 500 – 1300 uutta työntekijää seuraavan parin vuoden aikana. Peliala rekrytoi myös ulkomailta, ja kahden viime vuoden aikana ulkomaisten työntekijöiden osuus suomen studioiden työvoimasta onkin kasvanut pari prosenttiyksikköä 28 prosentista 30 prosenttiin. Ulkomailta rekrytoidaan lähes ainoastaan erikoisosaajia, joiden saatavuus Suomesta on heikko. Pelialan yritykset ovat viime vuosina myös järjestäneet omia, pelialan työstä kiinnostuneille suunnattuja koulutusohjelmiaan.

Selvityksen mukaan Koronan aikana opitut etätyökäytännöt ovat käytössä myös pandemian jälkeen. Noin 35% alan työntekijöistä tekee edelleen pääsääntöisesti etätyötä, ja vaikuttaa siltä, että etätyö on tullut pelialalle jäädäkseen. Toimialan luonteeseen tämä sopii hyvin, ja sekä työntekijät, että työnantajat ovat sopeutuneet muutokseen hyvin.


Kasvua studiomäärässä, alustoissa pientä muutosta

Myös pelistudioiden määrä on kääntynyt uuteen kasvuun ja suomalaiset pelinkehittäjät perustavat nyt rohkeasti uusia yrityksiä. Vuoden 2022 lopussa arvioitiin olevan 232 aktiivista suomalaista pelistudiota ja koronavuosina 2021-2022 perustettiin kaikkiaan 46 uutta pelistudiota. kehitys on moneen muuhun toimialaan verrattuna poikkeuksellinen ja korostaa pelialan resilienssiä myös haastavina aikoina.

Julkaistujen uusien pelien määrä on sen sijaan jo useamman vuoden ollut laskusuuntainen. Vielä 2010-luvun puolivälissä uusia pelijulkaisuja oli n. 150 / vuosi. Neogamesin tilastojen mukaan 2021 ja 2022 julkaistiin noin 50 peliä / vuosi. Kehitys johtuu studioiden sopeutumisesta kansainväliseen trendiin, eli game as a service -mallin yleistymiseen. Pelien elinkaari pitenee ja yritykset keskittyvät olemassa olevien pelien jatkokehitykseen. Uusien pelien lanseeraaminen on kallista, kova markkinakilpailu ja esim. muutokset Applen tietosuojakäytännöissä nostavat käyttäjähankinnan hintaa entisestään.

Mobiilipelimarkkinan haasteet näkyvät myös kehitysalustojen suosiossa. Suomen peliala tunnetaan mobiilipelien kehittäjänä, mutta PC on jo lähes yhtä suosittu alusta (64 %) kuin mobiililaitteet (66 %). Monialustainen pelikehitys on Suomessa yleistä, sillä 59 prosenttia studioista kehittää pelejä kahdelle tai useammalle alustalle.

 

Uudistuminen on pelialan elinehto

Suomalaiset pelikehittäjät tutkivat aktiivisesti pelimarkkinan uusia mahdollisuuksia tekoälyn, web3:n, uusien alustojen, moninaisten ansaintamallien ja käyttäjien tuottaman pelisisällön parissa. Pelistudiot seuraavat aktiivisesti luovan tekoälyn kiivasta kehitystä, mutta käytännön sovellutukset pelinkehityksen prosesseissa ovat vielä kesken. Tekoälyltä odotetaan paljon muun muassa tuotantokustannusten tehostamisessa ja yhä yksilöllisempien pelikokemuksien luomisessa.

Tulevien vuosien taloudellista kehitystä seurataan tarkasti myös pelialalla. Taantuma, Venäjän hyökkäys Ukrainaan ja investointien saatavuuden heikkeneminen tullevat haastamaan myös Suomen pelialan seuraavina vuosina. Uhkakuvista huolimatta Suomen pelialan yleisvire on positiivinen. Viimeisen vuoden aikana on maalailtu näkymää varsinkin mobiilipelipuolen tulevista vaikeuksista. Mobile winter, mobiilipelien talvi, lienee jossain mittakaavassa edessä, mutta suomalaisille talvi on tuttu. Aina siitä on selvitty.


Lisätietoja
Neogames Finland ry / KooPee Hiltunen / 040-5324176 / koopee@neogames.fi