Etsitkö lisätietoa tai asiantuntijaa?

Ota yhteyttä

Neogames Finland tukee suomalaista pelialaa kestävän kehityksen periaatteisiin nojaavassa toiminnassa. Olemme koonneet verkkosivuillemme tietopankin vastuullisuuteen liittyvistä materiaaleista ja aiheeseen liittyvistä hankkeista kotimaiselta pelialalta.

Ympäristö

Suomalainen peliala on tehnyt uraauurtavaa työtä oman alansa ympäristövastuullisuuden suhteen.  Alalla ympäristöhankkeiden teemoissa korostuvat ilmastopäästölähteiden tunnistaminen, CO2-päästölaskenta, päästöjen vähentäminen ja biodiversiteetistä huolehtiminen. Alalla on sekä kansallista että kansainvälistä yhteistyötä ympäristöteemalla, kuten jo asemansa vakiinnuttanut kotimainen metsänsuojeluhanke Pelimetsä ja maailmanlaajuinen Playing for the Planet.

Yhteiskuntavastuu

Pelialalla yhteiskuntavastuun teemat ovat vahvasti läsnä tasa-arvoa, inkluusiota, hyviä työoloja ja ihmisoikeuksien toteutumista ajavien alan sisäisten yhdistysten toiminnassa. Alalla on oma itsesääntelytyökalu pelien ikärajojen määrittelyyn. Neogames ylläpitää kotimaisen pelialan tapahtumissa käytettävää Code of Conductia ja koordinoi härintätapauksiin tarvittaessa perehtyvää Task Forcea.

Vastuullinen liiketoiminta

Hyvään hallintotapaan pelialalla liittyy muun muassa alaa koskevan sääntelyn seuraaminen ja noudattaminen. Neogames Finland seuraa ja osallistuu keskusteluun sääntelystä kotimaassa ja kuuluu myös kotimaiseen avoimuusrekisteriin. Kotimaiset peliyhtiöt osallistuvat aktiivisesti paikallisen pelialan ekosysteemin tukemiseen.

Uutisia kestävästä kehityksestä pelialalla