sustainability social
Etsitkö lisätietoa tai asiantuntijaa?

Ota yhteyttä

Pelialalla yhteiskuntavastuun teemat ovat vahvasti läsnä tasa-arvoa, inkluusiota, hyviä työoloja ja ihmisoikeuksien toteutumista ajavien alan sisäisten yhdistysten toiminnassa. Alalla on oma itsesääntelytyökalu pelien ikärajojen määrittelyyn. Neogames ylläpitää kotimaisen pelialan tapahtumissa käytettävää Code of Conductia ja koordinoi härintätapauksiin tarvittaessa perehtyvää Task Forcea.

Käytännesäännöt eli Code of Conduct

Suomessa peliala on sitoutunut edistämään turvallisemman tilan periaatteita pelialan piirissä ja noudattaa nollatoleranssia kaikenlaista häirintää kohtaan. Neogames julkaisi vuonna 2018 suomalaisen pelialan häirinnän vastaiset käytännesäännöt eli Sexual Harrasment Code of Conductin, joka kattaa alan työpaikat, pelinkehitykseen liittyvät tapahtumat ja pelialan koulutuksen Suomessa.

Käytännesääntöjen tavoitteena on varmistaa, että Suomessa pelinkehityksen parissa työskentelevät tai alan piirissä toimivat henkilöt tunnistavat ja ovat sitoutuneita puuttumaan seksuaaliseen ja muuhun häirintään sekä tuntevat niihin liittyvät velvoitteet. Ohjeisto on saatavilla Neogamesin verkkosivuilla englanniksi.

Code of Conduct Lataa PDF-muodossa

Sexual Harrasment Task Force

Suomalaiset pelialan järjestöt (Neogames Finland, IGDA Finland, Finnish Game Jam, Suomen Pelinkehittäjät ja We in Games) perustivat syksyllä 2018 työryhmän, jonka päätavoitteena on käsitellä häirintätapauksia jakamalla tietoa ja osaamista, tarjoamalla apua sekä luomalla yleisiä ohjeita ja toimintatapoja. Task Force -työryhmässä on jäseniä eri pelialan järjestöistä ja oppilaitoksista.

OTA YHTEYTTÄ TASK FORCEEN Ohjeet häirintätapausten käsittelyyn

PEGI-järjestelmä ja käytännesäännöt

Pan-European Game Information System eli PEGI perustuu ikäraja- ja luokittelujärjestelmään sekä käytännesääntöihin, joiden käyttöön ja noudattamiseen jokainen PEGI-ikärajaluokitusjärjestelmää käyttävä pelijulkaisija on sitoutunut. Vuonna 2003 käyttöön otettu PEGI-järjestelmä korvasi lukuisat kansalliset ikärajaluokitustavat yhteiseurooppalaisella järjestelmällä. PEGI on peliteollisuuden yhteissäätelyjärjestelmä, joka on käytössä 41 maassa Euroopassa. Suomen kansallinen edustaja PEGIssä on Kansallinen audiovisuaalinen instituutti KAVI. Suomen peliala osallistuu aktiivisesti alan kansallisiin, Euroopan laajuisiin ja kansainvälisiin PEGI-toimenpiteisiin alaikäisten suojelemiseksi heille sopimattomilta pelisisällöiltä ja -liiketoimintamalleilta.

PEGIn käytännesäännöt sisältävät digitaalisten pelien ikämerkintöihin, myynninedistämiseen ja markkinointiin liittyviä käytäntöjä. Käyttämällä PEGIn mukaisia luokittelukäytäntöjä ja noudattamalla PEGI:n käytännesääntöjä suomalainen peliala huolehtii pelien asianmukaisista ikäraja- ja luokittelumerkinnöistä ja edistää pelien vastuullista markkinointia sekä turvallista pelaamista. Yhteisääntely ohjaa alan toimijoita  viestimään tuotteistaan kuluttajille vastuullisesti sekä ylläpitämään korkeita  lastensuojelu- ja turvallisuusstandardeja.

PEGI:N KÄYTÄNNESÄÄNNÖT

Pelialan yhteiskuntavastuuta tukevat yhteisöt

Suomessa toimii useita yhdistyksiä ja organisaatioita, jotka edistävät tasa-arvoa, inkluusiota, hyviä työoloja ja ihmisoikeuksien toteutumista pelinkehityksen piirissä.

We in Games edistää monimuotoisuutta ja inklusiivisuutta pelinkehityksessä tukemalla alalla aliedustettuja ryhmiä. Better Games Together on suomalainen pelistudioiden yhteishanke, jonka tavoitteena on edistää LGBTQIA+-yhteisön ja -identiteettien omaavien henkilöiden turvallisuutta ja hyväksyntää pelialalla.

Game Makers of Finland on suomalainen pelialan työntekijöitä yhdistävä ammattiliitto, joka kehittää, tukee ja auttaa pelialan toimijoita parantamalla työoloja ja luomalla parhaita käytäntöjä. Peliala ry on  Tietoala ry:n jäsenyhdistys ja kuuluu Insinööriliittoon.

We in Games Better Games Together Game Makers of Finland

Suomalaisten pelistudioiten yhteiskuntavastuuhankkeita

Suomalaiset pelialan yritykset kehittävät itsenäisesti erilaisia yhteiskuntavastuuseen liittyviä hankkeita. Neogames jakaa mielellään tietoa alan toimijoiden omista hankkeista erinomaisina esimerkkeinä suomalaiselle pelialalle ominaisesta tiedon jakamisen kulttuurista.

Rovion Playbook for Inclusive Game Development and Marketing -opas

Suomalainen mobiilipelikehittäjä Rovio julkaisi vuonna 2023 Playbook for Inclusive Game Development and Marketing -nimisen oppaan, joka kuvaa Rovion lähestymistapaa inklusiiviseen pelisuunnitteluun. Englanninkielinen opas on ladattavissa ilmaiseksi Rovion verkkosivuilla. Opas on kattava tietopaketti monimuotoista ja inklusiivista pelaajayhteisöä tavoittelevien ja edustavien pelien kehittämiseen kenelle tahansa pelialasta kiinnostuneelle.

Lue lisää & Lataa