crown

Neogamesin jäsenistö muodostuu pelialan toimijoista: pelinkehittäjistä, alan kansallisista ja paikallisista järjestöistä, pelitutkimuslaitoksista, palveluntarjoajista ja koulutusalan organisaatioista. Ajamme näiden toimijoiden yhteisiä etuja ja tarjoamme heille palveluita.

LISÄTIETOA

KooPee Hiltunen
koopee@neogames.fi
puh. +358 40 532 4176

Eräs tärkeimmistä palveluistamme on auttaa alan toimijoita verkostoitumaan yhteistyökumppaneiden, rahoittajien, palveluntarjoajien ja muiden sidosryhmien kanssa. Tätä varten järjestämme mm. verkostoitumistapahtumia ja koordinoimme yhteisiä vienti- ja markkinointihankkeita.

Katso tulevat tapahtumat ›

Tuotamme julkaisuja, jotka tarjoavat arvokasta tietoa kaikille alalla toimiville ja siitä kiinnostuneille. Edustamme alan intressejä päättäjien suuntaan. Myös yhteistyömme eri medioiden kanssa on aktiivista.

Katso Suomen peliala 2022 -selvitys ›

Toimimme linkkinä alan yritysten ja koulutusorganisaatioiden välillä. Näin varmistamme, että Suomessa tarjottava alan koulutus on riittävää ja vastaa alan tarpeita.

Pelialan yritykset ›

Oppilaitosverkostoomme kuuluu yliopistoja, ammattikorkeakouluja, ammattioppilaitoksia ja kansanopistoja. Lisäksi olemme aktiivisesti mukana pelialaa koskevassa tutkimustoiminnassa ja teemme itsekin koulutusta koskevaa tutkimusta.

Pelialan koulutus ›

Yleisten, maksuttomien toimialapalvelujen lisäksi tarjoamme maksullisia ja räätälöityjä palveluja kaikille alan toimijoille.

Critical Force Critical Ops

Critical Force »

Critical Ops »