Careeria

Neogamesin jäsen

Ohjelmistokehittäjä (ammatillinen perustutkinto): Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto

Careeriassa Ohjelmistokehittäjän perustutkinnon suurimmat painotukset ovat full stack -kehittäminen, pelikehittäminen sekä virtuaalisen ja lisätyn todellisuuden ratkaisujen kehittäminen.

Pelikehittäjä-suuntautuminen painottuu Unity-pelimoottoriin, C#-ohjelmointiin, pelimekaniikkojen suunnitteluun ja toteutukseen, peliprojektien kehittämiseen hyödyntäen ketterää kehittämistä (Scrum), Game Jameihin osallistumiseen sekä VR/XR- ja tekoälyn simulaatioiden kehittämiseen.

Koulutuksen laajuus: 180 osaamispistettä

Koulutuskieli: Suomi

Ota yhteyttä:

Olli Juhola
040 825 0708
olli.juhola@careeria.fi

Hannele Salonen
040 593 3559
hannele.salonen@careeria.fi

Koulun sivut
10tons: Undead Horde 2: Necropolis

10tons »

Undead Horde 2: Necropolis »