LAB ammattikorkeakoulu

Neogamesin jäsen

Vaikka LAB-ammattikorkeakoulu opinto-oppaista ei löydy suoraan pelialaan viittaavaa koulutusnimikettä, annetaan pelialalle suuntaavaa koulutusta sekä tieto- ja viestintätekniikan insinöörikoulutuksessa että muotoilun Mediasuunnittelun koulutusohjelmassa. Opetus annetaan osin yhteistoteutuksissa, joissa sekä muotoilun että tekniikan alan opiskelijat toimivat yhteisissä projektiryhmissä.

Tekniikan alan koulutuksessa pelialaa tukevia opintoja ovat yleisten ohjelmointitaitojen lisäksi opintojaksot Web- ja peliteknologian perusteet 5 op, Web ja pelisuunnittelu 5 op, Web ja peliteknologian soveltaminen 5 op, Mallinnus 5 op, Edistynyt peliohjelmointi 5 op sekä Web peliympäristöt 5 op.

Tekniikan ja muotoilun yhteistoteutukset koostuvat ns. studio-opinnoista, joita ovat Game Design Studio 15 op ja XR Studio 15 op. Tämän lisäksi on tarjolla myös käyttöliittymäsuunnittelua tukeva UI/UX Studio 15 op.

Yhteyshenkilö: Matti Welin, matti.welin@lab.fi ja Henri Koukka, henri.koukka@lab.fi

Koulutuksen kesto 4 vuotta / 240 opintopistettä. Pelialan opintoja 35 opintopistettä.

Koulutuskieli: Suomi ja englanti

Koulun sivut
Critical Force Critical Ops

Critical Force »

Critical Ops »