Neogames mukana ajamassa osaavan työvoiman maahantulon sujuvoittamista

Neogames Finland ry ehdottaa yhteistyössä Suomen startup-yhteisön, Teknologiateollisuus ry:n, Suomen Ekonomit ry:n ja Helsingin kaupungin kanssa toimenpiteitä, joiden avulla työperäisen maahanmuuton prosessia suoraviivaistettaisiin ja tehostettaisiin. Toimenpide-ehdotuksia ja niiden vaikutuksia esitellään tänään julkistetussa ”Työperäisen maahanmuuton sujuvoittaminen – Yhden luukun periaate ja kahden viikon palvelulupaus” -julkaisussa, jonka tarkoituksena on tarjota päättäjille työkaluja Suomen kilpailukyvyn edistämiseen ja kansainvälisen työvoiman houkutteluun.

Peliteollisuus on yksi Suomen työvoimapula-aloista. Suomen johtavana kulttuurivientialana peliteollisuuden kilpailukyky perustuu osaamiseen. Alan työntekijöistä 30% on ulkomailta Suomeen houkuteltuja huippuosaajia perheineen, jotka mahdollistavat sen, että niin suomalaisten pelialan yritysten kyky menestyä kansainvälisillä markkinoilla kuin suomalaisten alan työntekijöiden osaaminen on saatu nostettua maailman kärkiluokkaan. Ulkomaalaiset huippuosaajat ovat alan menestyksen ja kasvun kulmakivi nyt ja tulevaisuudessa.

Lisätietoa: