Neogames vaatii muutoksia esitykseen kolmen kuukauden säännöstä

Avainsanat

Politiikka,

Neogames on allekirjoittanut yhdessä Keskuskauppakamarin, Elinkeinoelämän keskusliiton (EK), Palvelualojen työnantajat Paltan ja Suomen startup-yhteisön kanssa kannanoton, jossa vaaditaan merkittäviä muutoksia hallituksen viime viikolla julkaisemaan esitysluonnokseen niin kutsutusta kolmen kuukauden säännöstä. Kannanotossa korostetaan, että nykyinen esitys vaatii lisäselvityksiä ja jatkotyöskentelyä, jotta se vastaisi paremmin elinkeinoelämän tarpeita – kotimainen peliala mukaanlukien.

Suomalaisten talousjärjestöjen mukaan hallituksen esitykseen ei tulisi sisällyttää työnantajan ilmoitusvelvollisuutta, ja työttömäksi jääville ulkomaalaisille työnhakuun annettavien suoja-aikojen tulisi olla esitettyä pidemmät. Esitysluonnos on valmistelun aikana parantunut merkittävästi, mutta järjestöt myös toivovat, että Migrin niukkenevat resurssit käytettäisiin maahantulon sujuvoittamiseen ja oleskelulupien käsittelyn nopeuttamiseen työttömäksi jääneiden ihmisten valvonnan sijaan.

”Vaadimme esitykseen pidempiä suoja-aikoja, kuin 3 tai 6 kuukautta. On huomioitava, että esimerkiksi alan suhdannetilanne ja lomakaudet voivat viivästyttää uuden työpaikan löytymistä. Lisäksi ihmisillä on erilaisia perhetilanteita, eikä ketään tulisi jättää kohtuuttomaan tilanteeseen. Meidän on varmistettava, ettei Suomi menetä osaavia tekijöitään eikä mainettaan houkuttelevana työskentelymaana,” järjestöt toteavat.

”Jatkossakin Migrin niukkenevat resurssit tulisi käyttää maahantulon sujuvoittamiseen ja oleskelulupien nopeampaan käsittelyyn eikä hetkellisesti työttömäksi jääneiden ihmisten jahtaamiseen. Valtaosa työttömäksi jääneistä maahan muuttaneista työllistyy jo muutenkin kohtuullisessa ajassa Suomen työmarkkinoille tai poistuu maasta ilman valtion väliintuloa,” toteavat Keskuskauppakamari, EK, Palta, Neogames Finland ja Suomen startup-yhteisö.

Lue lisää: Elinkeinoelämän järjestöt: Esitys kolmen kuukauden säännöstä vaatii vielä jatkotyöskentelyä