Suomen pelialan EU-vaaliohjelma

Avainsanat

peliala, Politiikka,

Neogames Finland julkaisee Suomen pelialan vaaliohjelman 9.6.2024 käytäviin Europarlamenttivaaleihin. Ohjelma tavoittelee Euroopan unionia, joka kasvattaa ja houkuttelee huippuosaajia, panostaa sisällöntuotanto- ja innovaatioympäristön kehittämiseen ja kehittää alan itse- ja yhteissäätelyä. On koko kotimaisen pelialan etu, että EU:sta rakennetaan maailman paras paikka kehittää pelejä.

 1. EU:n on oltava maailman paras paikka kasvaa huippuosaajaksi ja vetovoimaisin sijainti maailman parhaille osaajille
  1. Enemmän voimaa osaajakasvatukseen.
   1. Unionin on lisättävä panostuksia digitaalisten taitojen oppimiseen ja oppilaitosten välisen yhteistyön tiivistämiseen.
   2. Unionin on laajennettava tuki-instrumenttiensa fokusta epämuodollisiin oppimisen muotoihin (esim. pelinkehityskerhot ja game jamit) ja rakennettava oma erillinen tuki-instrumenttinsa startup-yritysten perustajien diversiteetin lisäämiseen.
  2. Matalammat esteet osaajien houkuttelulle.
   1. Unionin on määrätietoisesti vähennettävä maahanmuuttobyrokratiaa ja keskityttävä maahanmuuttopolitiikassaan entistä enemmän osaajien ja heidän perheidensä houkutteluun Eurooppaan.
   2. Unionin ja sen jäsenvaltioiden on nopeutettava ja sujuvoitettava opiskelijoiden maahanmuuttoprosessia ja turvattava heidän mahdollisuutensa hakea töitä tai jatko-opintopaikkaa Euroopasta valmistumisen jälkeen.
   3. Unionin on poistettava työvoiman vapaan liikkuvuuden esteitä jäsenvaltioiden välillä; myös silloin kun työntekijät ovat maahanmuuttajia.
   4. Unionin on luotava huippuosaajille erillinen oleskelulupa työn hakemista varten.
  3. Sujuvammat etätyömarkkinat.
   1. Euroopan unionista on rakennettava yhtenäinen etätyömarkkina-alue.
   2. Unionin on kartoitettava kaikki keskeiset kansalliset säädökset, jotka hankaloittavat rajat ylittävää etätyötä koskivatpa ne sitten yritysverotusta tai työntekijöiden sosiaaliturvaa.
   3. Unionin on velvoitettava jäsenvaltionsa kokoamaan kaikki maahanmuuttoon ja rajat ylittävään etätyöhön liittyvät säädökset ja ohjeistukset yhteen paikkaan ja pitämään tätä tietokantaa ajan tasalla.
 2. EU:n on panostettava enemmän sisällöntuotanto- ja innovaatioympäristönsä kehittämiseen
  1. Pelit kulttuuri- ja innovaatiorahoituksen keskiöön.
   1. Luova Eurooppa -ohjelman rahoitusta on kasvatettava erityisesti pelialan osalta.
   2. Peleistä on tehtävä läpileikkaava teema unionin tutkimus- ja innovaatiorahoitukseen ja pelialan tarpeisiin on luotava oma tutkimus- ja innovaatiorahoitushaku.
   3. Pelialan kaltaiset kasvualat on sisällytettävä aluekehitysrahoituksen älykkään erikoistumisen strategioihin.
   4. Pelit on tuotava osaksi valtiotukien ryhmäpoikkeusasetuksen audiovisuaalista poikkeusta.
  2. Tekijänoikeusjärjestelmä tekoälyn aikakaudelle.
   1. Unionin tekijänoikeuslainsäädäntö on yhdenmukaistettava.
   2. Unionin tekijänoikeusjärjestelmän on turvattava ihmisten luomien sisältöjen kilpailukyky. Unionin on keskityttävä tekijänoikeuksien turvaamisen lisäksi tavaramerkkien ja mallioikeuksien suojaan tekoälyn kouluttamisessa.
   3. Luovan taiteellisen työn tekijöiden sekä tavaramerkkien ja mallioikeuksien haltijoiden oikeuksien suojelun on oltava tasapainossa heidän elinkeinonvapautensa ja sopimuksen vapauden turvaamisen kanssa.
   4. Unionin on luotava tiukka säädösympäristö sopimattomille ja epäreiluille tekoälytyökalujen vakiosopimusehdoille myös yritysten välisessä palvelukaupassa.
 3. EU:n on jatkettava panostustaan itse- ja yhteissäätelyyn
  1. Itse- ja yhteissäätelyjärjestelmien kehittäminen lainsäädäntötyön ytimeen.
   1. Pelialan PEGI-ikärajajärjestelmä on yhteissäätelyn menestystarina. Koska teknologisen kehityksen nopeus haastaa jatkuvasti liian yksityiskohtaisen sääntely-ympäristön, unionin on panostettava enemmän alakohtaiseen itsesäätelyyn ja viranomaisten kanssa tapahtuvaan alakohtaiseen yhteissäätelyyn.
 4. EU:n on oltava maailman paras paikka kehittää pelejä
  1. Unionille globaali johtajuus maailmanlaajuisen digitaalisen sisämarkkina-alueen luomisessa.
   1. Unionin on edistettävä samalla tarmolla niin Euroopan digitaalisen sisämarkkina-alueen kuin globaalien digitaalisten markkinoiden pelisääntöjen yhdenmukaistamista esimerkiksi verotuksen osalta.
   2. Unionin tekemät tietosuojan tason riittävyysarvioinnit luovat hyvän perustan samanmielisten maiden ryhmälle globaalin digitaalisen vapaakauppa-alueen luomiselle.
   3. Unionin on panostettava enemmän eurooppalaisten arvojen puolustamiseen kansainvälissä organisaatioissa kuten standardisointijärjestöissä.
   4. Kauppaneuvotteluissa unionin on turvattava vähintään riittävät resurssit pk-yritysten palvelupisteiden luomiselle ja rakennettava yhteiset ohjeistukset kolmansien maiden kanssa säädösympäristöjen ristiriitojen aiheuttamien digitaalisen kaupanesteiden ylittämiselle.
  2. Ilmastonmuutoksen pysäyttäminen mahdolliseksi.
   1. Unionin on tehtävä digitaalisen arvoketjun hiilijalanjälki läpinäkyväksi myös arvoketjun alkupäässä. Tämä edellyttää datakeskusten digitaalisten jakelualustojen ja muiden digitaalisten palveluntarjoajien hiilijalanjäljen läpinäkyvyyttä.
   2. Unionin on lisättävä panostuksiaan datakeskusten energiatehokkuuden lisäämiseksi ja hiilijalanjäljen pienentämiseksi.
  3. Digitaalisen kasvun mahdollistava verkkoinfrastruktuuri.
   1. Unionin on turvattava kaikessa lainsäädännössään tietoverkkojen neutraliteetti.
   2. Unionin ja sen jäsenvaltioiden on otettava mallia Suomesta ja investoitava enemmän teleoperaattorimarkkinoiden ja verkkoinfrastruktuurin kehittämiseen ja siten taattava pääsy kohtuuhintaiseen ja rajoittamattomaan mobiilidataan kaikille unionin kansalaisille.
  4. Eurooppalaisten pelinkehittäjien (perus)oikeudet alusta- ja data-arvoketjun sääntelyn ohjenuoraksi.
   1. Kaikkien digitaalisten jakelualustojen on kunnioitettava eurooppalaisia perusoikeuksia.
   2. Kaiken alustasensuurin on oltava täysin läpinäkyvää.
   3. Alustojen on aina taattava pääsy dataan, jota pelinkehittäjät tarvitsevat lainsäädännöllisten velvoitteidensa noudattamiseen EU:ssa.
   4. Kaikkien pilvipelijakelualustojen on aina tarjottava pelinkehittäjille pääsy heidän omaan käyttäjädataansa. Pelaajilla, ei teknologiajäteillä, on oltava valta itse päättää, haluavatko he jakaa henkilödataansa pelinkehittäjien kanssa vai eivät.
   5. Portinvartija-alustojen on turvattava myös harrastelijapelinkehittäjien oikeudet julkaista ilmaispelinsä suurelle yleisölle, vaikka he eivät olisi arvonlisäverovelvollisia tai rekisteröityneitä elinkeinonharjoittajia.

Suomen pelialan EU-vaaliohjelma perustuu European Games Developer Federation (EGDF) -järjestön Eurovaaliohjelmaan, joka on saatavilla englanniksi EGDF:n kotisivulla.