LAB ammattikorkeakoulu – LAB University of Applied Sciences

Insinööri (AMK): Tieto- ja viestintätekniikka

Insinöörikoulutuksen (4 vuotta, 240 op) voi valita itselleen suuntautumisalaksi mediatekniikan, jonka koulutus antaa perusvalmiudet pelialalle suuntautuviin tehtäviin. Suuntautumisala valitaan toisena opiskeluvuonna. Pelikoulutukseen kuuluu seuraavat kurssit: Game programming essentials 4, Game programming advanced 4, Game engines and algorithms 4, Game Design 4, Game Programming in Mathematics and Physics 3, Game development Workshop 4.

Yhteyshenkilö: Matti Welin, matti.welin@lab.fi ja Henri Koukka, henri.koukka@lab.fi

Koulutuksen kesto 4 vuotta / 240 opintopistettä. Pelialan opintoja 35 opintopistettä.

Koulutuskieli: Suomi ja englanti

Koulun sivut

 

LAB University of Applied Sciences offers an opportunity to study engineering degree with game focus. The education is partly in Finnish and partly in English. Education can be arranged in English in many cases – please contact Matti Welin or Henri Koukka (contact information below) to get more information.

Bachelor of Engineering: Information and Communications Technology

Available game courses in bachelor’s degree programme: Game programming essentials 4, Game programming advanced 4, Game engines and algorithms 4, Game Design 4, Game Programming in Mathematics and Physics 3, Game development Workshop 4.

Contact persons: Matti Welin, matti.welin@lab.fi and Henri Koukka, henri.koukka@lab.fi

Duration of studies: 4 years / 240 ECTS. Game studies 35 ECTS.

Language in studies: Finnish and English. All the materials are available in English.

School website