The Finnish Game Awards 2018 Winners


Parhaat suomalaiset pelit palkittiin The Finnish Game Awards -gaalassa (see below for English)
24.4.2017 – Suomen peliala juhli aiemmin tänä iltana The Finnish Game Awards -peligaalassa Helsingissä. Uudistuneessa gaalassa koettiin Housemarquen ja Platonic Partnershipin tuplavoitot, kuunneltiin upeaa pelimusiikkia ja nautittiin pelillisestä gaalatunnelmasta.
Peligaalassa jaettiin kaikkiaan kahdeksan palkintoa tai tunnustusta. Vuoden 2017 kotimainen peli, mobiilipeli sekä tietokone- ja konsolipeli valittiin Suomen pelinkehittäjien jäsenäänestyksellä. Vuoden 2017 hyötypelin valitsi hyötypeleihin keskittynyt Serious Gaming Cluster Finland ry. Vuoden luovan saavutuksen ja yritystulokkaan valitsi Suomen pelinkehittäjien hallitus.
Peligaalassa jaettiin myös IGDA:n tunnustukset elämäntyöstä Teemu Hailalle ja vuoden 2017 vapaaehtoiselle Jori Hellstedtille. Lisäksi Pelit-lehti luovutti perinteisen Kyöpeli-palkinnon vuoden 2017 yleisön suosikille, Platonic Partnershipin Lydia-pelille.
Gaalan järjestelyistä vastasivat Suomen pelinkehittäjät ry ja Neogames Finland ry. Gaalan sponsoreina toimivat Rovio, Unity Technologies Finland, Supercell, RedLynx, Housemarque, Small Giant, Colossal Order, PlayRaven, Futureplay, Seriously, Critical Force ja MotionVolt.
Gaalajuhlallisuudet ovat katsottavissa myös YouTube-videotallenteena osoitteessa www.neogames.fi/fga18.
Tämän vuoden The Finnish Game Awards -voittajat ovat:
 
Vuoden 2017 hyötypeli (Applied Game Award 2017): Antidote / Psyon Games
Antidote on hyvä esimerkki pelistä joka yhdistää peleille tyypillisen viihteellisen lähestymistavan opettavaiseen sisältöön. Temppu, joka ei ole niin helppo kuin miltä se kuulostaa. Maailman terveysjärjestö WHO on valinnut Antidoten yhdeksi tavakseen taistella kasvavaa rokotevastaisuutta vastaan. Lisätietoja osoitteessa www.psyongames.com.
 
Vuoden 2017 yritystulokas (Finnish Rookie of the Year 2017): Team Ocmo
Team Ocmo on tiiminä muutaman vuoden vanha, mutta yrityksenä vielä tulokas. Team Ocmon debyyttipeli Ocmo osoittaa, että joskus pitkät pelinkehitysperiodit maksavat vaivan. Ocmo on ensimmäiseksi peliksi harvinaisen kypsä ja tasapainoinen. Hyvä suoritus nuorelta yritykseltä. Lisätietoja osoitteessa www.teamocmo.com.
 
Vuoden 2017 luova saavutus (Best Creative Achievement of the Year 2017): Lydia / Platonic Partnership
Lydia-peli on syystäkin saanut paljon mainetta ja kunniaa eri areenoilla. Pienen ja uuden pohjalaisen pelifirman ensimmäisenä pelinä Lydia on lupaava ja tarkkaan harkittu kokonaisuus, jonka toteutustapa on harmoninen ja kaikki elementit sopivat toisiinsa saumattomasti. Lydia on ennen kaikkea kokonaisuus. Pelillä on sanoma, jonka se välittää kauniisti ja harkitusti. Lisätietoja osoitteessa www.platonicpartnership.com.
 
Vuoden 2017 tietokone- ja konsolipeli (Big Screen Game of the Year 2017): Nex Machina / Housemarque
Housemarquen Nex Machina on taattua Housemarque-laatua. Arcade-legenda Eugen Jarvisin kanssa yhteistyössä kehitetty peli on uskollinen juurilleen ja tarjoaa juuri sitä mitä Housemarquen peleiltä on totuttu odottamaan. Se onko Nex Machina lajinsa viimeinen peli Housemarquelta jää nähtäväksi. Lisätietoja osoitteessa www.housemarque.com.
 
Vuoden 2017 mobiilipeli (Small Screen Game of the Year 2017): Empires & Puzzles / Small Giant Games
Empires & Puzzles oli vuoden 2017 yllättäjä. Varsinkin loppuvuodesta Empires & Puzzles suoriutui loistavasti ja todisti taas kerran, että Suomen peliteollisuudella on paljon annettavaa. Lisätietoja osoitteessa www.smallgiantgames.com.
 
Pääpalkinto: Vuoden 2017 kotimainen peli (Finnish Game of the Year 2017): Nex Machina / Housemarque
Vuoden 2017 kotimainen peli on Housemarquen Nex Machina, joka sai äänestyksessä kolmanneksen annetuista äänistä. Housemarque voitti parhaan kotimaisen pelin palkinnon nyt toisen kerran. Edellinen pääpalkittu oli Resogun, joka valittiin vuoden 2013 kotimaiseksi peliksi pelinkehittäjien ensimmäisessä omassa gaalassa 2014. Lisätietoja osoitteessa www.housemarque.com.
 
Suomen peliala vahvistuu ja rintama laajenee
Suomen pelinkehittäjät ry:n ja Neogames Finland ry:n arvion mukaan Suomen pelialan keskiluokka on vahvistunut selvästi, vaikka koko toimialan liikevaihto laskikin hieman 2,36 miljardiin euroon. Yli 50 henkeä työllistävien ja yli 10 miljoonan euron liikevaihtoa tekevien yritysten määrä kasvaa edelleen ja niissä myös työntekijämäärä on kasvussa. Neljän peliyhtiön listautuminen pörssiin vuonna 2017 on jo itsessään todella merkittävä virstanpylväs.
 
Uusien peliyritysten ja pelijulkaisujen määrä on säilynyt vuonna 2017 edellisvuoden tasolla. Uusia pelejä julkaistiin noin 150 kappaletta. Näistä merkittävin osa oli mobiilipelejä, mutta myös lisätyn ja virtuaalitodellisuuden toteutukset ovat lisääntyneet. Suomen peliala vahvistui kokonaisuutena siitä huolimatta, että maailmalla kilpailu kiristyi, käyttäjähankinnan kustannukset nousivat ja työntekijäpula vaivasi edelleen. Suomi on yhä Euroopan kolmen suurimman pelinkehittäjämaan joukossa.
 
Lisätietoja
KooPee Hiltunen / Neogames Finland ry / 040-5324176 / koopee@neogames.fi
Gaalakuvia ja kuvakollaasi: http://bit.ly/FGA18
Lisätietoja: www.neogames.fi/fga18
Lisää valokuvia löytyy: https://asiakasgalleriat.taydenkuunkuva.com/finnishgameawa…/
Mainitsethan valokuvaajan “Täydenkuun Kuva” (Instagram @taydenkuunkuva) julkaistessasi ja jakaessasi kuvia.
Salasana on: 3128
Neogames Finland ry
Neogames on jäsenpohjainen, voittoa tavoittelematon pelialan yhdistys. Tehtävänämme on koordinoida, kiihdyttää ja tukea suomalaisen peliteollisuuden kasvua ja kehitystä. Yhdistämme pelialan eri sektorien toimijat ja ajamme heidän yhteisiä etujaan.
 
Suomen Pelinkehittäjät ry
Suomen Pelinkehittäjät on Suomen pelinkehittäjäyritysten yhdistys. Yhdistyksen tehtävänä on toimia suomalaisten peliyhtiöiden yhteistyöelimenä, toiminnan edistäjänä ja edunvalvojana.
– – –
The best Finnish games were awarded at The Finnish Game Awards
April 24th, 2017 – The Finnish game industry celebrated together earlier this evening at The Finnish Game Awards in Helsinki, Finland. The renewed gala’s greatest moments were the double victories by Housemarque and Platonic Partnership, great game music experiences and the playful gala atmosphere.
A total of eight awards were presented during the gala evening. The Finnish Game of the Year 2017, the Small Screen Game of the Year 2017 and the Big Screen Game of the Year 2017 were selected by the members of the Finnish Game Developers’ Association. The Applied Game Award 2017 was selected by the Serious Gaming Cluster Finland Association. The Creative Achievement of the Year 2017 and the Finnish Rookie of the Year 2017 were chosen by the board of the Finnish Game Developers’ Association.
IGDA Finland also presented their recognition to Teemu Haila with a Lifetime Achievement award, and to Jori Hellstedt with the Volunteer of the Year award. The gaming magazine Pelit gave away their traditional “Kyöpeli” trophy to the People’s Choice Game of the Year 2017. The winner this year was Lydia by Platonic Partnership.
The Finnish Game Awards was organized by the Finnish Game Developers’ Association and the Neogames Finland Association. The gala evening was sponsored by the game studios Rovio, Unity Technologies Finland, Supercell, RedLynx, Housemarque, Small Giant, Colossal Order, PlayRaven, Futureplay, Seriously, Critical Force and MotionVolt.
The gala evening’s recorded video stream, that can be watched from 7pm at: www.neogames.fi/fga18.
This year’s winners at The Finnish Game Awards were:
 
The Applied Game Award 2017: Antidote / Psyon Games
Antidote is a good example of a game that combines a game-oriented, entertaining approach and educational content. It is a trick that is not as easy as it sounds. The World Health Organization (WHO) has chosen Antidote as a way to fight against the growing anti-vaccine trend. For more information, visit www.psyongames.com.
 
The Finnish Rookie of the Year 2017: Team Ocmo
Team Ocmo is already a couple of years old as a team, but still a rookie. Team Ocmo’s debut game Ocmo shows that sometimes long game development periods are worth the effort. Ocmo is exceptionally mature and balanced for a first game, a great achievement from a young company. For more information, visit www.teamocmo.com.
 
The Best Creative Achievement of the Year 2017: Lydia / Platonic Partnership
Lydia has received a lot of fame and glory in various arenas. A tiny new studio’s first game, Lydia is a promising and carefully thought-out entity whose implementation is harmonious and where all elements fit seamlessly together. Lydia has a message that it carries beautifully and deliberately. For more information, visit www.platonicpartnership.com.
 
The Big Screen Game of the Year 2017: Nex Machina / Housemarque
Nex Machina is guaranteed Housemarque quality. The game, developed with arcade legend Eugen Jarvis, is loyal to its roots and provides exactly what people are used to expecting from Housemarque’s games. Whether Nex Machina is the last game of its kind from Housemarque remains to be seen. For more information, visit www.housemarque.com.
 
The Small Screen Game of the Year 2017: Empires & Puzzles / Small Giant Games
Empires & Puzzles was the surprise of the year 2017. Especially at the end of the year, Empires & Puzzles performed brilliantly and once again proved that the Finnish game industry has a lot to offer. For more information, visit www.smallgiantgames.com.
 
The Main Award – The Finnish Game of the Year 2017: Nex Machina / Housemarque
The Finnish Game of the year 2017 is Housemarque’s Nex Machina. It received a third of all votes cast. This is the second time Housemarque has won the Game of the Year award. The previous win was Resogun, chosen as the best game of the year 2013 in the first gala arranged by the Finnish game developers in 2014. For more information, visit www.housemarque.com.
 
Finland’s gaming sector strengthens and the front is expanding
According to the estimates by the Finnish Game Developers Association and Neogames Finland Association, the middle class of the Finnish gaming industry has clearly strengthened, although the industry’s turnover fell slightly to EUR 2.36 billion. The number of companies employing more than 50 people and with a turnover of more than EUR 10 million will continue to grow, and the number of employees is also increasing. The listing of four Finnish gaming companies into the stock exchange in 2017 is already a major milestone in itself.
The number of new gaming companies and game titles remained at the previous year’s level in 2017. Around 150 new games were released. The most significant share of these were mobile games, but augmented and virtual reality implementations have also increased. Finland’s gaming sector as a whole was strengthened, despite the ever tightening worldwide competition, increased customer acquisition costs and the continued labour shortages. Finland is still among the three biggest game developer countries in Europe.
 
More information
KooPee Hiltunen / Neogames Finland ry / +358-40-5324176 / koopee@neogames.fi
Gala photos: http://bit.ly/FGA18
More info: www.neogames.fi/fga18
You can find the Finnish Game Awards photos here: https://asiakasgalleriat.taydenkuunkuva.com/finnishgameawa…/
Please mention the photographer “Täydenkuun Kuva” (in Instagram @taydenkuunkuva) when using and publishing these photos.
Password is: 3128
 
Neogames Finland Association
Neogames Finland is a member-based, non-profit game industry organization. Our mission is to accelerate, coordinate and support the development of the Finnish game cluster. Neogames’ members represent all sectors of the game industry from business to education and research. Neogames is an impartial umbrella association, and we serve the shared interests of all industry players. Our aim is to provide a solid and growth-oriented operating environment for the Finnish game industry as a whole.
 
Suomen Pelinkehittäjät ry / Finnish Game Developers’ Association
Suomen Pelinkehittäjät ry – Finnish Game Developers’ Association in English – is the national association of Finnish game studios. Our mission is to serve as a cooperative body, promoter and trustee of the Finnish game developer studios.