2010: Pelistrategia 2010-2015

Strategian tarkoituksena on tuoda esille ne mahdollisuudet joita pelitoimialalla tällä hetkellä eri syistä johtuen on. Pelialan mahdollisuudet ja luonteen voi tiivistää muutamaan havaintoon:
Koko strategia on ladattavissa tästä linkistä.