Jyväskylän yliopisto

Neogamesin jäsen

Pelitutkimuksen ja pelisuunnittelun opintokokonaisuus

Pelitutkimus ja pelisuunnittelu -opintokokonaisuus perehdyttää digitaalisten pelien tutkimuksen ja suunnittelun monitieteiseen ja monialaiseen kenttään. Opintokokonaisuus antaa valmiuksia työskennellä muun muassa pelisuunnittelun, pelikehityksen ja mediakasvatuksen tehtävissä. Opintokokonaisuus valmistaa opiskelijan tuntemaan pelitutkimuksen keskeisiä suuntauksia, digitaalisten pelien tyylilajeja, digitaalisten pelien historiaa, pelisuunnittelun keskeisiä osa-alueita sekä soveltamaan taitojaan pelien tulkinnassa ja suunnittelussa. Opintokokonaisuus toteutetaan humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan ja informaatioteknologian tiedekunnan yhteistyönä.

Yhteyshenkilö: Juha Teppo, juha.teppo@jyu.fi

Opintokokonaisuuden laajuus: 25 opintopistettä, suoritetaan 1-2 vuodessa.

Koulutuskieli: Suomi

 

Filosofian maisteri: Ohjelmisto- ja tietoliikennetekniikan maisteriohjelma

Ohjelmisto- ja tietoliikennetekniikan maisteriohjelmaan kuuluu ohjelmistojen rakentamisen, ohjelmistokielten hallinnan sekä tietoliikenteen ja IoT:n suunnittelun lisäksi pelit ja pelillisyys. PELIT-maisterikoulutuksen tavoitteena on tarjota laaja-alainen perusta pelikehityksestä ja pelien tutkimuksesta. Maisterikoulutus antaa valmiudet alan tutkimuksen seuraamiseen sekä alaan liittyvien uusien menetelmien ja teknologioiden kriittiseen arviointiin, soveltamiseen ja kehittämiseen. Koulutuksen läpikäynyt hallitsee monialaisen yhteistyön kansainvälisissä ryhmissä.

Koulutuksen kesto: 2 vuotta / 120 opintopistettä.

Koulutuskieli: Suomi ja englanti

Koulun sivut
Snowhound Games DeepSkyDerelicts

Snowhound Games »

Deep Sky Derelicts »