Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (XAMK)

Neogamesin jäsen

Xamk:ssa voi kouluttautua pelialan ammattilaiseksi kahdessa suomenkielisessä insinöörikoulutuksessa (esitellyt alla) voit valita joko peliohjelmointi (alkaa syksyllä) tai peliteknologiat (alkaa keväällä) koulutuksen. Englanninkielisessä Game Design -koulutusohjelmassa. Game Design -koulutusohjelmasta lisätietoa englanninkielisellä sivulla.

Insinööri (AMK): Peliohjelmointi

Peliohjelmoinnin insinöörikoulutuksen sisältö on kehitetty tiiviissä yhteistyössä peliteollisuuden ja siellä toimivien yritysten ja ammattilaisten kanssa. Koulutus tarjoaa kattavan pelialan ammattitaidon. Peliohjelmoinnin koulutuksessa opiskelijat oppivat suunnittelemaan, testaamaan ja toteuttamaan pelejä sekä verkostoitumaan kansainvälisiin tapahtumiin.

Insinööri (AMK): Peliteknologiat

Peliteknologiat insinöörikoulutuksen sisältöä kehitetään tiiviissä yhteistyössä peliteollisuudessa ja peliteknologioita hyödyntävissä yrityksissä ja yhteisöissä työskentelevien ammattilaisten kanssa. Teknologiat ja peliala kehittyy jatkuvasti, joten uuden tiedon hankkiminen, sisäistäminen ja soveltaminen onkin tärkeää peliteknologioihin erikoistuvalle insinöörille.

Peliteknologioiden hyödyntäminen vaatii vahvaa teknistä osaamista kuten ohjelmointia ja erilaisen rajapintojen hyödyntämistä sekä luovuutta ja rohkeutta kokeilla uusia toimintatapoja. Peleistä tuttuja teknologioita hyödynnetään eri toimialoilla tuomaan käyttäjille uudentyyppisiä sisältöjä niin perinteiseen kuin interaktiiviseen mediaankin.

Gamelab on peliohjelmoinnin oppimisympäristö, jossa on nykyaikaiset välineet pelien ohjelmointiin monille eri alustoille. Mahdollista kehittää pelejä mobiililaitteille, konsoleille ja PC:lle sekä nettiympäristöön. Opintojen pääpaino on peliohjelmoinnin käytännön opiskelussa eri ohjelmointikieliä (pääpaino C++) ja moderneja pelikehitysympäristöjä käyttäen.

Yhteyshenkilö: Marko Oras, marko.oras@xamk.fi

Koulutuksen kesto: 4 vuotta / 240 opintopistettä

Koulutuskieli: Suomi ja englanti (30 op kokonaisuus tarjolla englanniksi vaihto-opiskelijoille)

Koulun sivut
Supercell: Clash of Clans

Supercell »

Clash of Clans »