Kolme askelta kärkeen

Neogames tiivisti Suomen pelialan kolme kärkeä kevään 2023  eduskuntavaaleihin. Lataa ja lue pelialan tavoitteet seuraavalle hallituskaudelle (PDF).

kilpailukykyglobaaleista

KILPAILUKYKY SYNTYY OSAAJISTA

Kilpailukyky syntyy globaaleista huippuosaajista: Kaksi hallitusta on nyt selvittänyt ulkomaalaisten huippuosaajien houkuttelua maahan, uuden hallituksen on siirryttävä selvittämisestä tekoihin maahanmuuttobyrokratian karsimiseksi ja jouduttamiseksi.
 • VALTIO: Suomen maabrändi esiin – riittävä rahoitus Suomen näkyvälle läsnäololle tärkeimmissä pelialan tapahtumissa.
 • VALTIO: Maahanmuuttobyrokratia kuntoon – Suomeen on aina voitava muuttaa seitsemässä päivässä.
 • VALTIO/EU: Kolmen kuukauden sääntö rajat ylittäville etätöille – Euroopan unioniin on luotava toimivat etätyömarkkinat.

 

Kilpailukyky syntyy nuorista huippulupauksista: Nuorille on luotava hyvin resursoitu ja toimiva polku pelinkehitysharrastuksesta oppilaitoksiin ja lopulta pelialan yrittäjäksi. Pelialan kasvatuspolun on tavoitettava myös tytöt ja muut aliedustetut ryhmät.
 • VALTIO: Suomen on aloitettava pelitaiteen perusopetus – Pelikehitys on otettava osaksi kansallista taiteen perusopetusta.
 • VALTIO: Suomessa on otettava käyttöön harjoittelutakuu  – Kannustin yritysten ja oppilaitosten yhteisten harjoitteluohjelmien luomiseksi.
 • VALTIO: Suomessa on otettava käyttöön yrittäjyystakuu – 20M euron julkinen siemenrahasto ensimmäisen kierroksen korkean riskin startup-yritysten tukemiseen.
 • VALTIO: Kulttuurialojen tekoälypilotti – Pelialan koulutusta on käytettävä pilottina tekoälyn käytön laajamittaiselle hyödyntämiselle kaikilla luovilla ja kulttuurialoilla

 

menestys

 

MENESTYS SYNTYY ROHKEUDESTA LUODA UUTTA
Menestys syntyy rohkeudesta luoda uutta ja rohkeus kumpuaa yhteisestä tuesta:
 • VALTIO: Suomesta on saatava maailman parhaat ja kattavimmat tukipalvelut yritystoiminnan pyörittämiseen.
 • VALTIO: DigiDemo-rahoitus on turvattava ja sen rinnalle on luotava tuotantokannustin.
 • EU: EU tarvitsee toimivat digitaaliset sisämarkkinat – yhtenäinen ja innovaatioystävälliseen sekä yhdenmukaiseen teknologia-, sisältö- ja liiketoimintamallineutraaliin sääntelyyn perustuva sisämarkkina-alue.

 

onnistumiset

 

ONNISTUMISET SYNTYVÄT YHTEISÖISSÄ
Suomen pelialan menestys on nojannut alusta alkaen yhteisöllisyyteen. Julkinen tuki pelialan alueellisille klustereille on kuitenkin kuihtunut viime vuosina.
 • KUNNAT/VALTIO: Jokaiseen korkeakoulukaupunkiin on perustettava hyvin resursoitu pelialan klusteriorganisaatio.
 • VALTIO: Suomi tarvitsee hyvät yhteydet muuhun maailmaan – Jokaiselta korkeakoulupaikkakunnalta on päästävä Helsinki-Vantaan lentoasemalle neljässä tunnissa.