Kolme askelta kärkeen

Avainsanat

Politiikka,

Neogames tiivisti Suomen pelialan tärkeimmät tavoitteet tulevalle hallituskaudelle. Lataa ja lue pelialan tavoitteet (PDF).

Lataa ja jaa aineistoja pelialan politiikkaohjelman teemoista.

kilpailukykyglobaaleista

KILPAILUKYKY SYNTYY OSAAJISTA

Kilpailukyky syntyy globaaleista huippuosaajista: Kaksi hallitusta on nyt selvittänyt ulkomaalaisten huippuosaajien houkuttelua maahan, uuden hallituksen on siirryttävä selvittämisestä tekoihin maahanmuuttobyrokratian karsimiseksi ja jouduttamiseksi.
 • VALTIO: Suomen maabrändi esiin – riittävä rahoitus Suomen näkyvälle läsnäololle tärkeimmissä pelialan tapahtumissa.
 • VALTIO: Maahanmuuttobyrokratia kuntoon – Suomeen on aina voitava muuttaa seitsemässä päivässä.
 • VALTIO/EU: Kolmen kuukauden sääntö rajat ylittäville etätöille – Euroopan unioniin on luotava toimivat etätyömarkkinat.

 

Kilpailukyky syntyy nuorista huippulupauksista: Nuorille on luotava hyvin resursoitu ja toimiva polku pelinkehitysharrastuksesta oppilaitoksiin ja lopulta pelialan yrittäjäksi. Pelialan kasvatuspolun on tavoitettava myös tytöt ja muut aliedustetut ryhmät.
 • VALTIO: Suomen on aloitettava pelitaiteen perusopetus – Pelikehitys on otettava osaksi kansallista taiteen perusopetusta.
 • VALTIO: Suomessa on otettava käyttöön harjoittelutakuu  – Kannustin yritysten ja oppilaitosten yhteisten harjoitteluohjelmien luomiseksi.
 • VALTIO: Suomessa on otettava käyttöön yrittäjyystakuu – 20M euron julkinen siemenrahasto ensimmäisen kierroksen korkean riskin startup-yritysten tukemiseen.
 • VALTIO: Kulttuurialojen tekoälypilotti – Pelialan koulutusta on käytettävä pilottina tekoälyn käytön laajamittaiselle hyödyntämiselle kaikilla luovilla ja kulttuurialoilla

 

menestys

 

MENESTYS SYNTYY ROHKEUDESTA LUODA UUTTA
Menestys syntyy rohkeudesta luoda uutta ja rohkeus kumpuaa yhteisestä tuesta:
 • VALTIO: Suomesta on saatava maailman parhaat ja kattavimmat tukipalvelut yritystoiminnan pyörittämiseen.
 • VALTIO: DigiDemo-rahoitus on turvattava ja sen rinnalle on luotava tuotantokannustin.
 • EU: EU tarvitsee toimivat digitaaliset sisämarkkinat – yhtenäinen ja innovaatioystävälliseen sekä yhdenmukaiseen teknologia-, sisältö- ja liiketoimintamallineutraaliin sääntelyyn perustuva sisämarkkina-alue.

 

onnistumiset

 

ONNISTUMISET SYNTYVÄT YHTEISÖISSÄ
Suomen pelialan menestys on nojannut alusta alkaen yhteisöllisyyteen. Julkinen tuki pelialan alueellisille klustereille on kuitenkin kuihtunut viime vuosina.
 • KUNNAT/VALTIO: Jokaiseen korkeakoulukaupunkiin on perustettava hyvin resursoitu pelialan klusteriorganisaatio.
 • VALTIO: Suomi tarvitsee hyvät yhteydet muuhun maailmaan – Jokaiselta korkeakoulupaikkakunnalta on päästävä Helsinki-Vantaan lentoasemalle neljässä tunnissa.