Kolmen kuukauden sääntö vaarantaa pelialan menestyksen

Avainsanat

Politiikka,

Hallituspuolueiden edustajat käyvät tällä hetkellä kiivasta keskustelua hallitusohjelman kirjauksesta, jonka mukaan ulkomaalainen henkilö joutuisi työsuhteensa katkeamisen jälkeen poistumaan maasta kolme kuukauden jälkeen, ellei uutta työpaikkaa ole löytynyt. Pelialan kattojärjestö Neogames Finland muistuttaa, että Suomen peliteollisuuden kasvun ja kilpailukyvyn kannalta kirjaus olisi toteutuessaan tuhoisa.

Suomen pelialalle ulkomailta rekrytoidut henkilöt täyttävät valtaosin erityisasiantuntijan oleskeluluvan kriteerit: heidän tehtävänsä vaativat erityisosaamista, jonka he ovat hankkineet joko työkokemuksella tai koulutuksella. Lisäksi alan palkkataso on korkea. Heidän osaltaan kolmen kuukauden sääntö uhkaa sekä kotimaisen pelialan kykyä pitää huippuosaajistaan kiinni että houkutella heitä jatkossa ulkomailta Suomeen. Kolmen kuukauden sääntö heikentäisi merkittävästi Suomen pitovoimaa kansainvälisistä huippuosaajistaan:

  1. Kolmen kuukauden sääntö loisi aivovuotokannustimen. Pelialan erityisasiantuntijat ovat voimakkaasti erikoistuneita tiettyihin ammattitehtäviin. Kilpailu  heidän osaamisestaan  on globaalia ja huippuasiantuntijoiden liikkuvuus maasta toiseen on nopeaa.  Kolmen kuukauden sääntö loisi kannustimen ottaa työpaikkatarjous ulkomailta vastaan heti kun yrityksen tominnassa on vaikkapa tilapäisiä vaikeuksia. Tällöin suomalaiset yritykset menettäisivät huippuosaajansa juuri sillä hetkellä kun he tarvitsisivat heitä eniten.
  2. Kolmen kuukauden sääntö olisi perheellisille huippuosaajille inhimillisesti kestämätön ja lisäisi heidän liikkuvuuttaan maasta pois. On luonnollista, että oma elämäntilanne ja puolison ja perheen toiveet ja pelot painavat paljon osaajien valinnoissa. Jos Esimerkiksi töiden jatkuminen on epävarmaa ja perheen maastakarkoitus uhkaa kesken lasten kouluvuoden, työtarjouksen hyväksyminen stabiilimman maahanmuuttopolitiikan maassa alkaa kuulostaa houkuttelevalta.
  3. Kolmen kuukauden sääntö ei vastaa suomalaisten työmarkkinoiden todellisuutta. Kuten millä tahansa asiantuntija-alalla, myös pelialalla rekrytointiprosessit kestävät helposti yli kolme kuukautta. Asiantuntijatehtävien työnhakuun kuuluu tyypillisesti useita haastatteluja ja erilaisia asiantuntemusta ja soveltuvuutta mittaavia vaiheita. Jos työttömyys osuu kohdalle ja juuri omalta erikoisalueelta ei heti löydy avointa paikkaa esimerkiksi Suomen pitkistä kesälomista johtuen, kolmen kuukauden ikkuna on todella lyhyt. Kun Suomessa tarve avautuu tai rekrytointiprosessi saadaan päätökseen, osaaja on voinut jo poistua maasta ja uutta joudutaan jälleen etsimään kansainvälisellä haulla.
  4. Kolmen kuukauden sääntö ohjaa uudet menestysyritykset Suomen ulkopuolelle. Usein juuri kansainväliset huippuasiantuntijat ovat myös niitä, joilla on kykyä ja verkostoja perustaa Suomeen pelialalle uusia menestysyrityksiä. Uuden yrityksen perustaminen ja riittävän riskirahoituksen nostaminen rahoittajilta yrittäjän oleskeluluvan ehtojen mukaisesti ei onnistu kolmen kuukauden aikaikkunassa. Onkin absurdia, että maahanmuuton rajoitukset kahlitsevat pelialan mahdollisuuksia käynnistää uusia menestystarinoita ja kannustavat Suomessa asuneita huippuosaajia aloittamaan yritystoimintansa muualla kuin Suomessa.

Akuutisti keskustelu kolmen kuukauden takarajasta vaikuttaa kotimaisella pelialalla alan vetovoimaan. Hallitus on hallitusohjelmassaan sitoutunut houkutelemaan maahan lisää huippuasiantuntijoita kiihdyttämään suomalaisten yritysten menestystä. Suomen pitäisikin kaikin voimin pyrkiä kohentamaan maakuvaa ja lisäämään vetovoimatekijöitä. Kolmen kuukauden säännön viesti ja vaikutus ovat täysin päinvastaisia. Vaatiessaan ulkomaisilta erityisasiantuntijoilta uudelleen työllistymistä kolmessa kuukaudessa maastakarkoituksen uhalla hallituspuolueet asettavat kohtuuttomia vaatimuksia tänne suurella vaivalla rekrytoiduille ihmisille, joiden taidoista kansantalous hyötyy.

Lisätietoja

Yhteystiedot

J-P Kaleva
Poliittinen asiantuntija
+358 40 716 3640
jari-pekka.kaleva@neogames.fi

Neogames Finland ry. on Suomen pelialan kattojärjestö, joka koordinoi, kiihdyttää ja tukee suomalaisen pelialan kasvua. Sen jäseninä ovat niin Suomen pelinkehittäjät ry, joka edustaa Suomen pelialan yrityksiä sekä peliteollisuuden palveluntarjoajat, alueklusterit kuin oppilaitoksetkin. Toimiva maahanmuuttojärjestelmä on alan menestyksen elinehto.