MAAHANMUUTON SÄÄDÖSTULVA LANNISTAA PELITEOLLISUUDEN YRITYKSET JA HUIPPUOSAAJAT

21.6.2023

Orpon hallitus julkaisi perjantaina uuden hallitusohjelmansa. Neljä päivää myöhemmin peliteollisuuden yritykset ja kansainväliset huippuosaajat ovat hämmentyneitä. Ensitöikseen uusi hallitus suunnittelee käynnistävänsä maahanmuuton säädöstulvan, joka vie Suomen kansainvälistä vetovoimaa ja yritysten kilpailukykyä yhden askeleen eteenpäin ja kaksi taaksepäin. 

Peliteollisuus on yksi Suomen työvoimapula-aloista. Suomen johtavana kulttuurivientialana peliteollisuuden kilpailukyky perustuu osaamiseen. Alan työntekijöistä 30% on ulkomailta Suomeen houkuteltuja huippuosaajia perheineen, jotka mahdollistavat sen, että niin suomalaisten pelialan yritysten kyky menestyä kansainvälisillä markkinoilla kuin suomalaisten alan työntekijöiden osaaminen on saatu nostettua maailman kärkiluokkaan. Ulkomaalaiset huippuosaajat ovat alan menestyksen ja kasvun kulmakivi nyt ja tulevaisuudessa.

Suomen peliteollisuuden kannalta on erinomaista, että Orpon hallitus nostaa peliteollisuuden tapaisten vientialojen osaajapulan ratkaisemisen hallitusohjelmansa keskiöön. On positiivista, että hallitus jakaa maahanmuuttoon liittyvien digitaalisten järjestelmien kehittämistä ja parantamista. Hallituksen sitoutuminen englanninkielisen varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja ammatillisen koulutuksen lisäämiseen auttaa merkittävästi lisäämään suomen veto- ja pitovoimaa perheellisten pelialan huippuosaajien silmissä. Maahanmuuttokulujen verokohtelun muutokset ovat oikea askel siihen suuntaan, että muuttokuluista ja maksuista tulee joskus kokonaan verovapaa henkilöstöetu kaikille työntekijöille.

Valitettavasti samaan aikaan hallitus suunnittelee toimenpiteitä, jotka uhkaavat mitätöidä hallituksen ottamat edistysaskeleet ja päinvastoin aiheuttaa pysyvää ja pitkäkestoista haittaa Suomen houkuttelevuudelle ulkomaalaisten huippuosaajien silmissä. 

  • Aivovuotokannustin on peruttava. On sinänsä hyvä, että hallitus selkeyttää sääntöjä, jotka koskevat työperäisen oleskeluluvan jatkumista työsuhteen päättymisen jälkeen. Moni suomalainen yritys on investoinut tuhansia euroja houkutellakseen yli 4000 euroa kuussa tienaavia huippuasiantuntijoita Suomeen. On täysin kestämätöntä, että sen sijaan, että heitä kannustettaisiin etsimään uusia töitä Suomesta yrityksen joutuessa sopeuttamaan toimintaansa, hallitus suunnittelee karkottavansa heidät maasta kolmen kuukauden kuluessa työsuhteen päättymisestä. Käytännössä hallituksen kaavailema aivovuotokannustin johtaa siihen, että kyseiset huippuosaajat alkavat etsimään uutta työpaikkaa maista,  jotka kykenevät tarjoamaan heille ja heidän perheilleen enemmän hallinnollista ennakoitavuutta ja turvallisuutta.
  • Budjettileikkaukset eivät saa luoda uusia pullonkauloja oleskelulupaprosessiin. Suomen peliteollisuus iloitsee hallituksen tavoitteesta käsitellä erityisasiantuntijoiden oleskeluluvat viikossa. Valitettavasti hallitus on samanaikaisesti päättänyt lakkauttaa yhden luukun periaatteella toimineiden Talent Hubien rahoituksen, mikä uhkaa tehdä Suomessa viranomaispalveluihin rekisteröitymisestä ja palveluiden piiriin pääsemisestä uuden pullonkaulan maahanmuuttoprosessiin. 
  • Maahanmuuton vetovoimatyölle ei saa asettaa keinotekosia rajoitteita: Keinotekoisten koulutus- tai maarajoitusten sijaan, vetovoimatyön on keskityttävä eri alojen huippuosaajien houkuttelemiseen Suomeen eri toimialojen huippuosaajien verkostoissa ja tapahtumissa. Moni peliteollisuuden huippuosaaja on vedetty koulunpenkiltä työelämään ennen heidän valmistumistaan korkeakoulusta. Tämän vuoksi toimenpiteitä ei ole tarkoituksenmukaista rajata vain korkeakoulutettuihin huippuosaajiin. Lisäksi peliteollisuuden kokemukset kansainvälisten huippuosaajien rekrytoinnista osoittavat, että heidän lähtömaallaan ei ole vaikutusta heidän työllistymiseensä ja integroitumiseensa Suomeen kuten hallitusohjelmassa esitetään. Maailman parhaat osaajat löytyvät ympäri maailmaa. Tästä syystä vetovoimatyötä ei pidä rajoittaa liian tiukasti muutamiin kohdemaihin. 

Hallituksen kaavailemat samanaikaiset tiukennukset kansalaisuuden saamiseen ja pysyvien oleskelulupien ehtoihin, uudet kotoutumisvelvoitteet työttömille puolisoille, kaavailtu maastakarkoitusjärjestelmä työttömyyden uhatessa ja Talent hub palveluiden alasajo luovat tarpeetonta epävarmuutta Suomen oleskelulupajärjestelmän tulevaisuudesta. Suunniteltu säännöstulva on saanut jo monet huippuasiantuntijat harkitsemaan siirtymistä maahan jossa maahanmuuttopolitiikka on ennustettavampaa. Kansainväliset otsikot maahanmuuttopolitiikan tiukennuksista ovat jo nyt heikentäneet Suomen vetovoimaa kansainvälisten huippuosaajien silmissä.  

Suomen peliteollisuus luottaa siihen, että hallitusohjelman mukaisesti myös maahanmuuttolainsäädännön yritysvaikutukset sekä kustannus ja kilpailukykyvaikutukset arvioidaan tarkasti ja hallitus on vielä valmis harkitsemaan uudelleen huippuosaajien työperäistä maahanmuuttoa ja Suomen maakuvaa vahingoittavia toimenpidesuunnitelmiaan. Työperäisen maahanmuuton sääntelyn on oltava ennakoitavaa, oikeasuhtaista ja innovaatiomyönteistä ja  “yksi säädös sisään, yksi säädös ulos” -periaatteen on koskettava myös maahanmuuttobyrokratian yrityksille aiheuttamaan hallinnollista taakkaa ja kustannuksia. Hallituksen on vastattava osaajapulaan panostamalla nykyistä enemmän kansainväliseen rekrytointiin ja luomalla siten edellytyksiä talouden kasvuun.

Lisätietoja 

Jari-Pekka Kaleva
Chief Policy Advisor
jari-pekka.kaleva(a)neogames.fi

Neogames Finland ry. on Suomen pelialan kattojärjestö, joka koordinoi, kiihdyttää ja tukee suomalaisen pelialan kasvua. Sen jäseninä ovat niin Suomen pelinkehittäjät ry, joka edustaa Suomen pelialan yrityksiä sekä peliteollisuuden palveluntarjoajat, alueklusterit kuin oppilaitoksetkin. Toimiva maahanmuuttojärjestelmä on alan menestyksen elinehto.