Max Sjöblom ja Daniela Yli-Kiikka vuoden 2016 pelialan opinnäytekilpailun voittoon

Vuoden 2016 pelialan opinnäytekilpailun ovat voittaneet Max Sjöblom Aalto-yliopistosta ja Daniela Yli-Kiikka Kajaanin ammattikorkeakoulusta.
– Kilpailuun lähetettiin yli kolmekymmentä lopputyötä, ja töiden taso oli kauttaaltaan korkea. Voittajatöissä yhdistyivät ajankohtaisuus ja valitun aiheen monipuolinen hallinta, palkintoraadin puheenjohtaja apulaisprofessori Olli Sotamaa toteaa.
Yliopistosarjan voiton vienyt Max Sjöblomin työ “Watching others play: a uses and gratifications approach to video game streaming motives” käsittelee digitaalisten pelien yleisöjä. Kiinnostus elektronisesta urheilua kohtaan on kasvanut nopeasti, ja tätä kautta pelien katselemisesta on tullut elimellinen osa globaalia populaarikulttuuria. Työssään Sjöblom selvittää yksityiskohtaisesti pelien katsomiseen liittyviä motiiveja ja käyttötarkoituksia osoittaen niiden moninaisuuden ja samankaltaisuuden perinteisen urheilun vastaavien kanssa. Palkintoraati kiittää eritoten Sjöblomin kykyä tarttua ajankohtaiseen ilmiöön ja tuottaa uutta tietoa, jolla on kansainvälistäkin relevanssia.
Ammattikorkeakoulusarjan voittajaksi selvisi Daniela Yli-Kiikan tutkielma ”Designing the user interface for Wizard Wars”. Yli-Kiikan työ selvittää moniulotteisesti, millaisia asioita tulee ottaa huomioon suunniteltaessa pelikäyttöliittymiä tableteille. Keskeiseksi haasteeksi muodostuu sulavan käytettävyyden ja visuaalisen puoleensavetävyyden yhdistäminen. Ratkaisuksi Yli-Kiikka tarjoaa modulaarista käyttöliittymää, joka takaa sekä käyttöliittymäelementtien keveyden että yhtenäisen visuaalisen ilmeen. Suunnitteluperiaatteiden ja käytännön käyttöliittymäratkaisuiden välinen vuoropuhelu osoittaa laaja-alaista ymmärrystä pelikäyttöliittymistä ja niiden suunnittelusta.
Pelialan vuosittaiset opinnäytepalkinnot jaettiin nyt neljännen kerran. Palkinnon jakavat yhteistyössä pelitutkijoiden verkosto DiGRA Finland sekä suomalaisen pelialan kattojärjestö Neogames. Kilpailuun lähetettiin töitä kaikkiaan kuudestatoista eri suomalaisesta oppilaitoksesta.