Pelialan opinnäytepalkinto kasvatustieteilijälle

Pelialan ensimmäisen opinnäytepalkinnon on voittanut Turun yliopistosta kasvatustieteen maisteriksi valmistunut Gabriela Rodríguez. Palkinnon jakavat yhteistyössä pelitutkijoiden verkosto DiGRA Finland sekä suomalaisen pelialan kattojärjestö Neogames.
Rodríguezin pro gradu –työ Learning in Digital Games: A Case Study of a World of Warcraft Guild käsittelee pelaajien sattumanvaraista oppimista verkkomoninpeleissä. Tutkimus osoittaa, että World of Warcraft –killan jäsenet kokevat oppivansa monipuolisesti erilaisia asioita osana peliä, vaikkei oppimisen tarkkojen kohteiden kuvaaminen olekaan aina yksinkertaista. Lisäksi näyttää siltä, että pelaajien ikä ja rooli killassa vaikuttavan oppimisen hahmottamiseen siten, että vanhemmat ja killan johtotehtävissä olevat pelaajat kokevat oppivansa muita enemmän.
Kasvatustieteelllisesti suuntautuneessa pelitutkimuksessa on perinteisesti keskitytty hyötypelien (serious games) ja peli-perustaisen oppimisen (game-based learning) tutkimukseen. Rodríguez tarkastelee näiden sijaan informaalisen ja sattumanvaraisen oppimisen roolia pelaajaryhmän toiminnassa. Samalla hän testaa kriittisesti aiemmissa tutkimuksissa esitettyjä väitteitä pelaajien oppimisprosessista ja –tuloksista. Kilpailuraati kiittää lausunnossaan Rodríquezin ennakkoluulotonta lähestymistapaa ja kykyä tuoda tuoreita näkökulmia pelitutkimuksen parissa paljon käsiteltyyn aiheeseen.
Pääpalkinnon lisäksi jaettiin yksi kunniamaininta. Tämän sai Eevi Korhosen Tampereen ammattikorkeakoulussa tekemä lopputyö Evaluating Usability of Games: A Study of Four Facebook Games Using Heuristic Evaluation. Valintaraadin mukaan Korhosen työ nostaa osallistuneista töistä parhaiten esiin niitä ajankohtaisia tutkimustarpeita, joita kohdataan nykyaikaisen peliteollisuuden arkipäivässä. Ammattikorkeakoulutyöksi poikkeuksellisen mittavasta työstä välittyy aito innostus aiheeseen ja pelialaan ylipäätään.
Kilpailuun lähetettiin töitä kymmenestä eri yliopistosta ja ammattikorkeakoulusta.
– Kaiken kaikkiaan osallistuneiden töiden taso oli korkea. Kilpailun perusteella suomalaisten oppilaitosten työ pelien parissa on huomattavan monialaista ja kunnianhimoista, toteaa kilpailuraadin puheenjohtaja dosentti Olli Sotamaa Tampereen yliopistosta.