Suomen peliala 2016 -selvitys

Suomen peliala kasvoi maltillisesti ja kaipaa lisää työvoimaa

Vuosi 2016 oli Suomen pelialalle edelleenkin kasvun vuosi. Kasvu kuitenkin taittui aiempien vuosien hyperkasvusta maltilliseen n. 4% kasvuun. Työntekijöiden määrä lisääntyi hiukan ja aktiivisten studioiden määrä laski vuoden 2015 arviosta ollen 250 vuoden 2016 lopussa.

Kasvun hidastumisesta huolimatta toimialalla menee edelleenkin hyvin. Yli €1 miljoonan liikevaihtoa tekevien yritysten määrä oli aiempaa suurempi (30) ja yli 50 henkeä työllistävien studioiden osuus kasvoi niinikään (10). Alan yleinen kypsyminen näkyi myös yritysten mediaanikoon kasvussa. Uusia yrityksiä perustettiin vuonna 2016 kaikkiaan 16. Tämä on selkeästi vähemmän kuin huippuvuonna 2012 (55).

Toimialaa jo vuosia kiusannut kokeneen työvoiman puute jatkui myös viime vuonna. Ulkomaisen työvoiman saatavuus ja maahan pääsyn hitaus ovatkin nousseet yhdeksi toimialan kasvun suurimmista esteistä. Suomen peliteollisuuden työntekijöistä noin 18 % tulee ulkomailta. Ulkomaalaisten työntekijöiden lukumäärän ennustetaan kasvavan, koska kokeneita työntekijöitä ja huippuasiantuntijoita on yhä vaikeampi löytää kotimaasta. Suomalaisissa pelistudioissa odotetaan avautuvan noin 280 uutta työpaikkaa tänä vuonna.

Kasvun hidastumisesta huolimatta suomalaiset pelistudiot ja pelit ovat satavuotiaan Suomen suurin sisältövientituote. Peleistä on tullut myös kansantalouden kannalta merkittävä ilmiö. Pelialan osuus Suomen bruttokansantuotteesta oli alustavien arvioiden mukaan noin puoli prosenttia vuonna 2016. Suomalaisten pelien osuus maailman mobiilipelimarkkinoiden liikevaihdosta on noin 7 prosenttia. Liikevaihdolla mitattuna Suomi on Euroopan kolmen suurimman pelinkehittäjämaan joukossa.

Lataa koko raportti (englanniksi) täältä.