Suomen pelialan laskentamalli hiilidioksidipäästöille

Neogames Finland ry ja Suomen Pelinkehittäjät ry ovat koonneet yhteen mallin, jolla suomalaiset peliyritykset voivat arvioida hiilijalanjälkensä. Malli perustuu suomalaisten peliyritysten jo käyttämille malleille sekä esimerkiksi WWF:n Ilmastolaskuriin. Malli on kaikkien peliyritysten, jotka haluavat ymmärtää hiilijalanjälkeään paremmin, hyödynnettävissä.

Malli huomio pelaamisesta syntyvät päästöt, toimistoissa ja pelinkehittämisessä syntyvät päästöt sekä kotona työskentelyn ja matkustamisen.

Malli löytyy täältä (englanniksi).

Kaikki palaute mallista on enemmän kuin tervetullutta. Palautteen voi lähettää Elinalle (elina@neogames.fi).

Neogames ja Suomen Pelinkehittäjät jatkavat ilmastotyötä seuraavaksi rakentamalla tiekarttaa Suomen pelialan päästöjen vähentämiseksi. Lisäksi ne tukevat tiedon jakoa yritysten välillä ilmastovaikutusten pienentämisestä sekä kompensaatiosta nyt ja tulevaisuudessa.