Tekes Skene -rahoituksen vaikuttavuus kysely

Tekesin pelialalle suunnattu Skene –hanke päättyy vuoden 2015 lopussa. Koska teille on myönnetty hankkeen kautta rahoitusta tai lainaa, haluaisimme mielellämme nyt tiedustella sekä Tekes tuen/lainan vaikuttavuutta liiketoimintaanne sekä muita kokemuksianne rahoitukseen liittyen. Tiedämme että olette kiireisiä, mutta vaikuttavuuden arviointi on ensiarvoisen tärkeää, jotta jatkossakin osataan resursoida ja suunnata julkista rahoitusta mahdollisimman täsmällisesti ja tehokkaasti yritysten tarpeiden mukaan. Kysely löytyy sähköisenä lomakkeena alta.

Kaikki kyselyn vastaukset ovat luottamuksellisia eikä niitä tulla esittämään yksittäiseen yritykseen liittyen.