Uusi julkaisu: The State of the European Game Industry And How to Unleash Its Full Potential

The state of the Europen game industry Cover

Julkaisija EIT CULTURE & CREATIVITY, 2024.

Neogames Finland keskittyy uudessa raportissaan strategioihin, joilla Euroopan peliteollisuus voi säilyttää globaalin markkinaosuutensa. Tuoreen raportin The State of the European Game Industry And How to Unleash Its Full Potential on tilannut EIT KIC CCSI CLC NORTH ja se on tuotettu European Games Developer Federationin (EGDF) tuella.

Eurooppa on merkittävä toimija maailmanlaajuisilla digitaalisten pelien markkinoilla, mutta sen kasvun haasteina ovat osaavan työvoiman saatavuus, rajoitetut jakelukanavat ja Euroopan ulkopuolisten toimijoiden hallitsemat julkaisualustat. Säilyttääkseen globaalin markkinaosuutensa eurooppalaisen peliteollisuuden tulisi pyrkiä kaksinkertaistamaan liikevaihtonsa vuoteen 2030 mennessä. Kilpailukyvyn ylläpitäminen nopeasti kehittyvällä pelialalla ja tämän kunnianhimoisen tavoitteen saavuttaminen edellyttävät innovointia, tutkimus- ja kehityspanostuksia sekä vahvaa tukea julkiselta sektorilta.

”Jos Euroopan peliteollisuus haluaa säilyttää nykyisen osuutensa globaaleista markkinoista, toimialan liikevaihdon tulisi kivuta yli 40 miljardiin euroon vuoteen 2030 mennessä, eli yli kaksinkertaistua nykyiseen verrattuna. Tehtävä on vaativa, mutta peliala on tottunut kohtaamaan haasteita. Tarvitsemme kuitenkin apua tavoitteen saavuttamiseksi”, sanoo Neogames Finlandin johtaja KooPee Hiltunen. ”Pyrkimyksiämme tukevat kaikki toimenpiteet, joilla ratkotaan osaajapulan haasteita, hyödynnetään globaalin arvoketjun muutoksia, tuetaan startup-kenttää, sovelletaan uusimpia teknologioita ja innovaatioita pelikehityksessä tai tehdään yhteistyötä muiden luovien alojen kanssa.”

Lataa raportti: The State of the European Game Industry And How to Unleash Its Full Potential (PDF, 60 s.)