Vuoden 2014 pelialan opinnäytetyökilpailun voittajat on valittu

Vuoden 2014 pelialan opinnäytekilpailun palkinnot myönnettiin Usva Frimanille Turun yliopistosta ja Emilia Nurmiselle Tampereen ammattikorkeakoulusta.
– Palkituissa töissä on tartuttu ajankohtaisiin, pelikulttuurin ja –teollisuuden murrosta valottaviin aiheisiin. Työt osoittavat, että suomalaisissa oppilaitoksissa tehdään kunnianhimoista ja korkeatasoista työtä pelien parissa, palkintoraadin puheenjohtaja dosentti Olli Sotamaa toteaa.
Usva Frimanin pro gradu –sarjan voittajatyö ”Pelimaailmojen fantastiset naiset: Digitaalisten pelien hahmoesitykset ja niiden tutkimus” käsittelee pelihahmojen suunnittelua ja eritoten sukupuolen esittämistä. Frimanin aihe on ajankohtainen ja monisyinen ja hänen tarkastelunsa on seikkaperäistä ja asiantuntevaa. Tutkimus ei pysähdy vain tarkastelemaan nykyaikaisen pelikulttuurin kipupisteitä, vaan se myös esittelee konkreettisia tapoja kohti vähemmän stereotyyppisten hahmojen suunnittelua. Raati kiittää lausunnossaan Frimanin kunnianhimoista tutkimusotetta ja rohkeutta kehittää omannäköistä menetelmällistä lähestymistapaa.
Ammattikorkeakoulusarjan voittajaksi selvisi Emilia Nurmisen opinnäytetyö ”Marketing in Game Design”. Vaikka aihe sinällään on askarruttanut pelintekijöitä peliteollisuuden alkuajoista lähtien, peliteollisuuden dynamiikan ja liiketoimintamallien nopeasti muuttuessa teema on ehkä ajankohtaisempi kuin koskaan. Nurminen tarkastelee pelisuunnittelun ja markkinoinnin suhdetta alan viimeaikaisen kirjallisuuden valossa eikä epäröi soveltaa oppeja käytännön pelisuunnittelutyöhön. Palkintoraati kiittää työtä peliteollisuuden toimintatapojen ja tuotantologiikan laaja-alaisesta tuntemuksesta. Vaikka markkinointi ja pelisuunnittelu ovat nykypäivänä usein erottamattomasti toisiinsa kietoutuneita, molempia osa-alueita ymmärtäviä asiantuntijoita on edelleen harvassa.
Pelialan vuosittaiset opinnäytepalkinnot jaettiin nyt toisen kerran. Palkinnon jakavat yhteistyössä pelitutkijoiden verkosto DiGRA Finland sekä suomalaisen pelialan kattojärjestö Neogames. Kilpailuun lähetettiin töitä kahdeksasta eri oppilaitoksesta. Lopputöiden aihepiirit vaihtelivat tietojenkäsittelystä liiketalouteen ja viestinnästä fysioterapiaan.