Vuoden 2017 pelialan opinnäytetyökilpailun voittajat on valittu

Vuoden 2017 pelialan opinnäytekilpailun palkinnot myönnettiin Susi Vaasjoelle Helsingin yliopistosta ja Ilona Lammiselle Turun ammattikorkeakoulusta. Lisäksi raati myönsi kunniamaininnan Teemu Jönkkärille Tampereen teknillisen yliopiston Porin yksiköstä.
”Palkituissa töissä on tartuttu ajankohtaisiin pelialan tutkimusta ja koulutusta pelialaan ja peliharrastuneisuuteen linkittäviin töihin. Kaiken kaikkiaan kilpailuun osallistuneet työt osoittavat, että yhä laajemmassa joukossa suomalaisia oppilaitoksia tehdään merkittävää ja uraauurtavaa työtä peleihin liittyvän tutkimuksen ja koulutuksen parissa”, palkintoraadin puheenjohtaja professori Jaakko Suominen toteaa.
Susi Vaasjoki voitti yliopistosarjan työllään “Linguistic Assimilation to Gendered Avatars: Designing A Case Study in World of Warcraft”. Työssä selvitettiin pelaajien sukupuolittuneen kielenkäytön yhteyttä pelihahmon sukupuoleen. Työn aineisto on kerätty luonnollisessa peliympäristössä, jossa pelaajat pelaavat joko oman sukupuolensa mukaista tai siitä poikkeavaa hahmoa. Vaikka työn aineisto on pieni, se antaa pohjaa aihepiirin laajemmalle tutkimukselle. Lisäksi työ näyttää esimerkkiä tilastollisten tutkimusmenetelmien soveltamisesta peliyhteisöjen tutkimukseen ja tuo täten oivallisesti akateemista tutkimusta lähemmäksi pelialalla nopeasti yleistynyttä laadullisiin ja määrällisiin työkaluihin perustuvaa pelaajayhteisöjen yhteisömanagerointia.
Ilona Lamminen voitti ammattikorkeakoulusarjan työllään ”Noppia ja sanataidetta – roolipelikerho kirjastossa”. Opinnäytetyö aiheena on roolipelikerhon suunnittelu, perustaminen ja vetäminen yleisessä kirjastossa. Työ on esimerkki hyvästä AMK-työstä, joka perustuu toimeksiantajan tarpeista lähtien toiminalliseen työskentelyyn, siitä raportoimiseen, oppimiseen ja oppien välittämiseen muille. Työn pohjalta luotu Pieni opas roolipelikerhon perustamiseen kirjastoille antaa erinomaiset eväät roolipeliharrastuksen tukemiseen pelikulttuurin edistämisestä kiinnostuneille kirjastoille.
Kunniamaininnan saanut Teemu Jönkkärin työ ”Työmuistipelin suunnittelu ikäihmisille” on hieno esimerkki osana laajempaa tutkimusprojektia toteutetusta työstä, joka osoittaa laaja-alaista tutkimuskirjallisuuden tuntemusta monitieteisellä aihealueella.
Pelialan vuosittaiset opinnäytepalkinnot jaettiin nyt viidennen kerran. Palkinnon jakavat yhteistyössä Suomen pelitutkimuksen seura sekä suomalaisen pelialan kattojärjestö Neogames. Pelialan opinnäytetyö kilpailun suosion jatkuva kasvu heijastelee yleistä peleihin, pelaamiseen ja pelialaan liittyvän tieteellisen ja ammatillisen kiinnostuksen jatkuvaa kasvua Suomessa. Kilpailuun osallistui kymmeniä korkeatasoisia töitä laaja-alaisesti eri oppiaineista ja tieteenaloilta yliopistoista ja ammattikorkeakouluista ympäri Suomen.