Vuoden 2018 pelialan opinnäytekilpailun palkinnot myönnetty

Vuoden 2018 pelialan opinnäytekilpailun palkinnot myönnettiin Tove Brantbergille Aalto-yliopistosta ja Marika Niemiselle Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulusta. Lisäksi raati myönsi kunniamaininnan Pauliina Ikäheimolle Aalto-yliopistosta sekä Janne Laineelle ja Juho Ylisiurualle Kajaanin ammattikorkeakoulusta.
“Ilokseni voin todeta, että vuoden pelialan opinnäytekilpailuun saapui tänä vuonna ennätyksellisen kunnianhimoinen otos korkealaatuisia töitä kautta tieteenalojen. Otoksesta voi todeta, että pelitutkimuksen sekä attraktiivisuus, määrä, että laatu ovat kasvussa suomalaisissa oppilaitoksissa jopa aloilla joita ei tavanomaisesti mielletä liittyvän peleihin; pelit ovat yhä vahvemmin osa kaikkia yhteiskunnan, teknologian, taiteen ja taloustieteen alueita. Raadille tuottikin positiivisella tavalla vaikeuksia valita voittajat näin korkeatasoisesta ja monipuolisesta kirjosta töitä ja täten raadissa päätettiinkin nimetä tänä vuonna voittajien lisäksi kaksi kunniamainintaa”, palkintoraadin puheenjohtaja professori Juho Hamari kertoo.
Tove Brantberg voitti yliopistosarjan työllään “Staging sociality in team-based games”. Työssä tarkastellaan moninpelien sosiaalisuutta analysoimalla ryhmäpohjaisten verkkomoninpelien sosiaalisia osia ja rakenteita sekä niiden vaikutuksia pelaajiin osittain uudesta, pelisuunnitteluun keskittyvästä näkökulmasta. Työn merkittävä kontribuutio on moninpelien sosiaalisen rakenteen malli, jonka Brantberg rakentaa varhaisemman pelaajasosiaalisuutta käsittelevän tutkimuksen pohjalle oman analyysinsa tuloksena. Malli koostuu neljästä tilasta, jotka hän on nimennyt lämpiöksi, aulaksi, lavaksi ja esiripuksi. Työn tulokset tarjoavat moninpelien sosiaalisuudesta uutta ymmärrystä, jota esimerkiksi pelisuunnittelijat voivat hyödyntää pelien sosiaalisten rakenteiden suunnittelussa ja hallinnassa. Työ on erinomainen esimerkki teoreettisesti korkeatasoisesta pelitutkimuksen alaan kuuluvasta pro gradu -tutkielmasta, joka tarjoaa myös käytännön sovellusmahdollisuuksia pelisuunnittelijoille.
Kunniamaininnan yliopistosarjassa saanut Pauliina Ikäheimon työPlayer attitude toward advertising in free-to-play mobile games: An empirical study of around-game advertising” on hieno esimerkki menetelmällisesti kunnianhimoisesta tutkimusotteesta, mutta joka samaan aikaan onnistuu tarttumaan ajankohtaiseen aiheeseen pelialueella.
Marika Nieminen voitti ammattikorkeakoulusarjan työllään ”Psychology in character design: Creation of a character design tool”. Käytännönläheisellä työllään ja erinomaisilla visuaalisilla esimerkeillään Nieminen osoittaa, miten pienetkin nyanssit pelihahmojen ulkonäössä, ryhdissä tai tyylittelyssä voivat vaikuttaa pelaajan hahmosuhteisiin, sekä miten voimakkaasti jopa ylilyödyillä ja liiotelluilla arkkityypeillä voidaan tuottaa käyttökelpoisia mielikuvia. Työ on laaja, kattava, ja se tarjoaa työvälineitä sekä käytäntöön että pelisisältöjen akateemiseen analyysiin.
Kunniamaininnan ammattikorkeakoulusarjassa saanut Janne Laineen ja Juho Ylisiuruan työ “Dataorientoitunut suunnittelu ja funktionaalinen ohjelmointi Unityssä” on erinomainen esimerkki opinnäytteestä jolla on haluttu myös auttaa muiden työtä. Siinä tiivistyy yksittäisen suunnitteluprosessin kuvaus, joka liitetään selkeään ja johdonmukaiseen esitystapaan. Siksi opinnäytteen vahvuudet aukeavat myös aiheesta kiinnostuneille maallikoille ja inspiroivat tutustumista aihepiiriin ja sen toteutusympäristöihin.
Pelialan vuosittaiset opinnäytepalkinnot jaettiin nyt kuudennen kerran. Palkinnon jakavat yhteistyössä Suomen pelitutkimuksen seura sekä suomalaisen pelialan kattojärjestö Neogames. Pelialan opinnäytetyökilpailun suosion jatkuva kasvu heijastelee yleistä peleihin, pelaamiseen ja pelialaan liittyvän tieteellisen ja ammatillisen kiinnostuksen jatkuvaa kasvua Suomessa. Kilpailuun osallistui kymmeniä korkeatasoisia töitä laaja-alaisesti eri oppiaineista ja tieteenaloilta yliopistoista ja ammattikorkeakouluista ympäri Suomen.