Pelialan opinnäytekilpailu 2016 / Game Studies Thesis Competition 2016

Taas etsitään parhaita peliaiheisia lopputöitä! Neljäs vuosittainen pelialan opinnäytekilpailu tekee näkyväksi pelien parissa tehtävää korkeatasoista suomalaista koulutus- ja tutkimustyötä. Kilpailun järjestävät yhteistyössä pelitutkimuksen verkosto DiGRA Finland ja Suomen pelialan keskus Neogames.

Vaatimukset: Kilpailuun hyväksytään niin suomalaisten yliopistojen kuin ammattikorkeakoulujen peliaiheiset opinnäytetyöt. Kilpailuun voi osallistua työllä, joka on hyväksytty kalenterivuoden 2015 aikana (1.1.-31.12.2015). Opinnäytteellä tarkoitetaan tässä yhteydessä perustutkinnon valmistumiseen liittyvää lopputyötä. Kilpailuun ei siten voi osallistua opintoihin muuten liittyvällä projektityöllä tai muulla vastaavalla suorituksella. Samaten väitöskirjat on rajattu kilpailun ulkopuolelle. Opinnäytteen tulee tavalla tai toisella liittyä peleihin. Tutkimuskohteeksi voivat asettua pelit itsessään, niiden pelaaminen, niiden tekeminen tai jokin muu peleihin elimellisesti liittyvä ilmiö. Työ voi olla otteeltaan esimerkiksi teoreettinen, soveltava tai kokeellinen.

Kategoriat ja palkinnot: Palkintoja jaetaan kahdessa kategoriassa: yliopistoista valmistuneet työt (pro gradut ja diplomityöt) ja ammattikorkeakoulun lopputyöt. Tunnustukseen sisältyy rahapalkinto (tarkka summa varmistuu myöhemmin), joka voidaan jakaa yhden tai useamman palkitun kesken. Palkitun opinnäytteen tekijälle on varattu mahdollisuus esitellä työtään keväällä 2016 järjestettävässä Pelitutkimuksen päivässä.
Aikataulu: Opinnäytteen voi ilmoittaa ehdokkaaksi 12.2.2016 mennessä. Työn asettaa ehdolle ensisijaisesti työn tekijä. Jos työtä ehdottaa esimerkiksi työn ohjaaja, toivomme, että töitä ilmoitetaan yksi per oppiaine/koulutusohjelma.
Ilmoittautuminen: Täytä ilmoittautumislomake osoitteessa: https://elomake3.uta.fi/lomakkeet/16200/lomake.html. Liitä mukaan myös tarkastajien lausunnot, jos nämä ovat saatavissa. Raadilla on oikeus hylätä myöhässä tai puutteellisina toimitetut ehdotukset.
Yhteystiedot: Lisätietoja kilpailusta antaa kilpailuraadin sihteeri, dosentti Olli Sotamaa (olli.sotamaa@uta.fi).
*** *** ***
The search for the best Finnish games related bachelor and master theses is on again! The fourth annual Game studies thesis competition, organized by DiGRA Finland and Neogames, aims at highlighting the highest accomplishments of Finnish games research and education.
Requirements: We are looking for an ambitious games-related thesis accepted between 1.1.2015 and 31.12.2015 in a Finnish higher education institution (this includes both universities and the universities of applied sciences). The focus can be e.g. on games themselves, in playing them, or in developing them.
Categories and prizes: Acknowledgements are awarded in two categories: one for universities and one for universities of applied science. The best thesis will be awarded a monetary prize (the exact sum tba). In addition, the author of the best thesis will have an opportunity to present her/his work in the Finnish Game Research Day organised in the spring 2015.
Schedule: The submission deadline is 12.2.2016.
Enrolment: Fill in the submission form at: https://elomake3.uta.fi/lomakkeet/16245/lomake.html. We suggest you also provide the evaluation statements of the thesis (if available).
Contact info: For further information contact Olli Sotamaa (olli.sotamaa(a)uta.fi).